எக்ஸ்-நேச்சர் கிராஸ் நவம்பர் 05 முதல் ஜெர்மன் மொழியில் 2019 கொலோன் எஃப்.எஸ்.பி.

எக்ஸ்-நேச்சர் புல் நவம்பர் 05, 2019 முதல் நவம்பர் 08, 2019 வரை ஜெர்மன் மொழியில் 2019 கொலோன் எஃப்.எஸ்.பி. ஐரோப்பிய செயற்கை புல் சந்தையைப் பற்றி அறிந்து அபிவிருத்தி செய்வோம் .பின்னர் எங்கள் வாடிக்கையாளருக்கு வெவ்வேறு உயர்தர செயற்கை புற்களை வழங்குவதற்கான பதிலின் படி
1606111686_8e2612b67b46acd427c1617ff8299495

1606111686_77941c64fdd4f0248c3c6888f07f92e5


இடுகை நேரம்: டிசம்பர் -01-2020